Theo đề nghị của Tổng cục đường bộ Việt Nam thì bộ GTVT đã đồng ý lùi thơi gian đổi giấy phép lái xe từ giấy sang nhựa tới ngày 31/12/2016 đồi với ô...

(21/04/2016)

Bắt đầu từ ngày 1/3/2016 Hà Nội bắt đầu cấp giấy phép lái xe quốc tế tại một địa điểm là 16 Cao Bá quát.

(12/04/2017)

TUYỂN SINH LỚP THI BẰNG LÁI XE B2 – K45

(04/06/2017)

bằng lái xe

bằng lái xe